BRANŞ DERSLERİMİZ

SEVGİ YOLU ANAOKULU

BRANŞ DERSLERİMİZ :

Ä°NGÄ°LÄ°ZCE  

 

Ä°ngilizce programımızda; çocuklara baÅka bir dilin varlıÄını anlatma, bu alanda kulak - dil alıÅkanlıÄını kazandırma, günlük yaÅamda kullanılan basit cümleleri anlama ve kullanmaları hedeflenmiÅtir. Anadilimizi öÄrenirken; duyduÄumuz her Åeyi “Taklit” ve “Tekrar”  ederiz. KonuÅmaya baÅlarken önce sesleri, ardından kelimeleri ve en sonunda da cümleleri söyleriz. Önce dinler, sonra konuÅuruz. Çocuklar sadece dilini kullanır. Fiillerden, dilbilgisi kurallarından ve isimlerinden haberleri yoktur. Buna raÄmen dili “mükemmel” bir Åekilde öÄrenebilirler. Onlar Ä°ngilizce’ yi “yabancı” bir dil olarak algılamazlar. Bunun içindir ki, ikinci dili de anadillerini öÄrendikleri gibi saydıÄımız bu yollardan “edinirler”. Okulumuzda Ä°ngilizceyi, çocuklara eÄlenceli, ilgilerini çekecek Åekilde, somut ve görsel materyaller, cdler, kartlar yardımıyla oyunlarla, Åarkılarla ve çeÅitli etkinliklerle öÄreniyoruz.YARATICI DRAMA  

 

 • Çocuklar kendilerini tanır ve duyguların farkına varırlar
 • Dil yetenekleri geliÅir. Dile hakimiyet, akıcı konuÅma ve kendilerini ve duygularını sözel olarak ifade etme yetenekleri geliÅir
 • Dinleme becerileri geliÅir. Etkili ve dikkatli dinleme yeteneÄi ile kuralları takip ederek içinde bulundukları grupta kurallara uymayı öÄrenirler
 • Kendilerini bedensel olarak ifade edebilmeyi öÄrenirler
 • Konsantre olabilmeyi öÄrenirler
 • Olaylara farklı açılardan bakmayı öÄrenirler
 • Ä°letiÅim becerileri artar ve baÅkalarıyla daha kolay empati kurabilirler
 • Daha yaratıcı olurlar
 • Kendilerine olan güvenleri artar ve sosyal becerileri geliÅir
 • Bunlar da ilerde çocukların öÄrenmelerine olumlu yönde etki eder

Drama, duyguların farkına varılmasına ve sözlü ya da sözsüz olarak ifade edilmesine olanak saÄladıÄı için çocuÄun psikolojik saÄlıÄı da desteklenmiÅ olunur.


HALKOYUNLARI

 

Geleneksel kültürümüzü anlatmaya ve anlamaya yönelik çalıÅmalardan birisi de halk oyunlarımızdır. Anaokulumuzda çocuklarımızın ekip çalıÅmasının kurallarını öÄrenmesi ve deneyimlemelerini saÄladıÄı gibi, beden koordinasyonlarının desteklenmesini de saÄlar. Anaokulu yıl sonu gösterisi ile çocuklarımızın baÅarı ve özgüven duygularını geliÅtirir.

 

 

JÄ°MANTÄ°K-BALE 

Jimnastik dersi ile çocuklarımızın kaba motor becerilerinin geliÅmesi ve özgüven kazanmaları saÄlanır. Jimnastik çocuklarımızın daha sonraki yıllarda baÅlayacakları pek çok spor dalı için temel oluÅturur.

Anaokulumuzda 4 yaÅtan itibaren çocuklarımızın kas geliÅimleri dikkate alınarak Bale eÄitimine baÅlanır. Bale dersindeki yürüyüÅ, duruÅ çalıÅmaları ile çocuklarımızın zarafet, estetik duyguları geliÅir. Okulumuzda bale eÄitimi Konservatuvarların Bale – Dans bölümünden mezun profesyonellerce verilir.GÖRSEL SANATLAR  

 

Çocuklar doÄaları gereÄi dokunarak , keÅfederek öÄrenmeyi sever. Görsel sanatlar derslerimizde de çocukların duygularını, hayal güçlerini sanat etkinlikleri  ve materyalleriyle farklı teknikleri çocuklara öÄreterek onların kendilerini ifade etmelerini  saÄlıyoruz. Bunu yaparken, el-göz koordinasyonlarının geliÅimini destekliyoruz. En önemlisi çocukların yaratıcılıklarını destekleyerek farklı, özgün ürünler oluÅturmalarını, paylaÅıp anlatmalarını bekliyoruz.   

 

 


Bize Ulaşın

İletişim Bilgilerimiz
 • Adres

  162 Sokak No: 25 Daire:1 Basın Sitesi - Karabağlar / İzmir

 • Telefon & E-Posta

  Tel: 0232 245 40 50
  Gsm: 0530 419 36 49
  info@sevgiyoluanaokulu.net

 • Çalışma Saatlerimiz

  Hafta İçi 07.00 – 19.00 Haftasonu kapalıyız