EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

SEVGİ YOLU ANAOKULU

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ :

         Sevgi Yolu Anaokulu EÄitim Programları,Okul Öncesi EÄitiminin beÅ geliÅim alanı olan BiliÅsel, Dil, Sosyal-Duygusal, Motor, Özbakım Becerilerini temel almaktadır.

 

         Sosyal olarak, çocuklar oyuncakları paylaÅmanın yanında yetiÅkinin ilgisini, yiyecekleri paylaÅmayı ve karÅılıklı konuÅmayı öÄrenirler. Ayrıca yaÅıtlarıyla çatıÅmaları ve iliÅkilerde ortaya çıkan sorunları çözümlemeyi ve kendini nasıl ve ne zaman koruyacaÄını ve diÄer çocukların hakkına saygı göstermeyi de öÄrenirler. Bütün bunlar çocuÄun ileriki yaÅamında ortaya çıkan tüm sorunları çözmesine yardımcı olacak problem çözme becerilerinin artmasını saÄlar.

            Duygusal olarak, kendi iÅlerini kendisi yapması, sorunları kendisinin halletmesi ve bazı kararları kendisinin vermesi sayesinde kendine güveni yükselir.Anne-babadan ayrı kalabileceÄini ve onların bulunmadıÄı zamanlarda da kendisine bakabileceÄini görmek çocuÄun öz güven ve baÄımsızlık duygularını artırdıÄı gibi, kendi kendini avutma ve oyalama becerilerinin geliÅmesine yardımcı olur. Ayrıca toplu yaÅamanın gerektirdiÄi sınırlara ve kurallara uymayı da Sevgi Yolu Anaokulu’nda öÄrenirler.

            Fiziksel olarak kesme, yapıÅtırma, boyama, kalem kullanma gibi faaliyetlerin düzenli olarak yapılması sonucu ince motor becerileri geliÅir.Ayrıca koÅma, zıplama, fırlatma, tırmanma gibi kaba motor fonksiyonlarını da kullanır ve geliÅtirir.

            Zihinsel olarak, nesneleri eÅleÅtirme, sınıflandırma, ölçme, gözlem yapma ve fikirler üretme gibi matematik ve bilim becerilerini kazanır.

 

         *Canlandırma, taklit ve hayali oyunlar sayesinde hayal gücü geliÅir. ArkadaÅları ve öÄretmenleri ile konuÅmak dil becerilerini geliÅtirir.

         *Kitapları incelemek, boyama ve çizimler yapmak, arkadaÅlarına mektup yazmak gibi faaliyetler de erken okuma ve yazma yetilerinin geliÅmesine yardımcı olur.

         *Ayrıca eÄitim faaliyetlerin dikkat ve konsantrasyon gerektirmesi çocuÄun beyninin bu fonksiyonlarının geliÅimine katkıda bulunur.

         *Dikkat eksikliÄi sorunu ve öÄrenme güçlüÄü olan çocukların erken farkedilmesi ve okula baÅlamadan gerekli önlemlerin alınmasını saÄlar.

          Tüm bunlar da okula hazır olması ve okul baÅarısı açısından önem taÅır.

Bize Ulaşın

İletişim Bilgilerimiz
 • Adres

  162 Sokak No: 25 Daire:1 Basın Sitesi - Karabağlar / İzmir

 • Telefon & E-Posta

  Tel: 0232 245 40 50
  Gsm: 0530 419 36 49
  info@sevgiyoluanaokulu.net

 • Çalışma Saatlerimiz

  Hafta İçi 07.00 – 19.00 Haftasonu kapalıyız